ProCons Việt Nam | Kết nối giá trị – Hội tụ tinh hoa – Hội nhập toàn cầu.

SỨ MỆNH KẾT NỐI

ProCons Việt Nam Kết nối vươn cao - ProCons Việt Nam | Kết nối giá trị  - Hội tụ tinh hoa - Hội nhập toàn cầu.

Trong thế giới kết nối của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, ProCons Việt Nam thực hiện sứ mệnh kết nối giá trị trực tiếp. ProCons Việt Nam kết nối giá trị trực tiếp từ nhà sản xuất sản phẩm đến người tiêu dùng cuối có nhu cầu mà không nắm giữ vai trò trung gian của chuỗi giá trị. Với sứ mệnh này, ProCons Việt Nam luôn đứng bên cạnh và hỗ trợ người tiêu dùng trong chuỗi giá trị, tăng lợi ích cho người tiêu dùng cuối và giảm tải cho nhà sản xuất tại khâu thị trường.

SỨ MỆNH HỘI TỤ

tinh hoa hoi tu Procons Việt Nam - ProCons Việt Nam | Kết nối giá trị  - Hội tụ tinh hoa - Hội nhập toàn cầu.

ProCons Việt Nam mong muốn mang đến những giá trị và sự thay đổi to lớn trong lĩnh vực xây dựng dân dụng bằng việc kết nối giá trị và hội tụ những giá tri cốt lõi để làm nên sự khác biệt nhất. Từ những sản phẩm phụ trợ có giá trị tốt đến những đôi bàn tay của những người thợ lành nghề có giá trị đạo đức nghề nghiệp cao….để hội tụ vào sản phẩm, cho ra những sản phẩm với chất lượng cao nhất.

SỨ MỆNH CỘNG ĐỒNG

Procons Việt Nam Vì cộng đồng - ProCons Việt Nam | Kết nối giá trị  - Hội tụ tinh hoa - Hội nhập toàn cầu.

“Phát triền luôn gắn liền với trách nhiệm cộng đồng” – ProCons Việt Nam luôn đặt trách nhiệm tri ânbáo ân với tổ quốc, với đồng bào và với xã hội là trách nhiệm song hành cùng sự tồn tại và phát triển. ProCons Việt Nam cam kết trong mỗi hoạt động kinh doanh luôn gắn liền trách nhiệm với cộng đồng phát triển bền vững và dành ra 3% lợi nhuận hàng năm của mình cho việc  phục vụ sự phát triển của cộng đồng.

TẦM NHÌN

ProCons Việt Nam Kết nối và vươn cao - ProCons Việt Nam | Kết nối giá trị  - Hội tụ tinh hoa - Hội nhập toàn cầu.

ProCons Việt Nam sẽ trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xây nhà trọn gói tại Bắc Giang, Bắc Ninh với dịch vụ khép kín từ khâu thiết kế đến lúc bàn giao chìa khóa cho chủ đầu tư. Sự tinh hoa – trí tuệ và nhân cách sẽ được hội tụ và hiện hữu trong từng sản phẩm.

ProCons Việt Nam Sẽ là cầu nối tin tưởng nhất cho các dịch vụ hỗ trợ thương mại từ nhà sản xuất đến người sử dụng, giảm thiểu chi phí tối đa và hài hòa lợi ích với các bên tham gia là tiêu chí của chúng tôi.